Lễ phát động cam kết tiến độ của nhà thầu Vinaconex 1 đối với dự án Bea sky trước ngày 21/01/2020

Đăng ngày 25/11/2019

CAM KẾT TIẾN ĐỘ BEA SKY – CẤT NÓC TRƯỚC NGÀY 21/01/2020

Ngày 25/11/2019 tổng thầu Vinaconex 1 đã tổ chức cuộc thi phát động thi đua đảm bảo tiến độ dự án Bea Sky cất nóc trước ngày 21/01/2020. Điều này thể hiện sự chắc chắn của nhà thầu đối với tiến độ và chất lượng công trình dự án Bea Sky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0911.159.239