Mặt bằng tổng thể HPC Landmark

Đăng ngày 05/03/2020

MẶT BẰNG TỔNG THỂ HPC LANDMARK

Mặt bằng tổng thể HPC Landmark được chia làm 2 tháp, tháp cao 35 tầng và tháp cao 50 tầng. Tháp cao 35 tầng với thiết kế với 17 căn hộ trên một mặt sàn với 10 thang máy tốc độ cao Mitsubishi, tháp cao 50 tầng có 16 căn hộ trên một mặt sàn.

HOTLINE : 0911.159.239

THIẾT KẾ CHI TIẾT MẶT BẰNG TỔNG THỂ HPC LANDMARK

Mặt bằng tổng thể Hpc Landmark tháp 35 tầng

Mặt bằng tổng thể tháp 35 tầng

 

Mặt bằng tổng thể Hpc Landmark tháp 50 tầng

Mặt bằng tổng thể tháp 50 tầng

 

 • Căn hộ 2 phòng ngủ : 84 m2 – 86 m2 –  111 m2
  + Căn 84 m2 ( Mã căn Bb ) : 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, 1 logia, 1 phòng giặt đồ

  Mặt bằng tổng thể Hpc Lnadmark căn 84 m2

  Thiết kế căn hộ 84 m2

  Mặt bằng tổng thể Hpc Landmark căn 84 m2 3D

  Mặt bằng 3D căn hộ 84 m2

  + Căn 86 m2 ( Mã căn Ba ) : 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, 1 logia, 1 phòng giặt đồ

  Mặt bằng tổng thể Hpc Landmark căn hộ 86 m2

  Thiết kế căn hộ 86 m2

  Mặt bằng tổng thể Hpc Landmark 3D cho căn hộ 86 m2

  Ảnh 3D cho căn hộ 86 m2

  + Căn 86 m2 ( Mã căn A5 ) : 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, 1 ban công


  + Căn 111 m2 ( Mã căn I ) : 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, 1 logia, 1 phòng giặt đồ, 1 phòng kho

  Mặt bằng tổng thể Hpc Landmark cho căn hộ 111 m2

  Mặt bằng thiết kế căn hộ 111 m2

  Mặt bằng tổng thể Hpc Landmark 3D căn hộ 111 m2

  Mặt bằng 3D căn hộ 111 m2

   

 • Căn hộ 3 phòng ngủ : 99.6 m2 – 104.5 m2 – 106.65 m2 – 107.55 m2 – 112.43 m2 – 116.14 m2 – 121 m2 – 136 m2 – 139 m2 – 142.8 m2
  + Căn 99.6 m2 ( Mã căn A4 )

  Mặt bằng tổng thể Hpc Landmark cho căn hộ 99 m2

  Thiết kế căn 99 m2

  Mặt bằng tổng thể Hpc Landmark 3D căn hộ 99 m2

  Mặt bằng 3D căn hộ 99 m2

  + Căn 104.5 m2 ( Mã căn A3 )

  Mặt bằng tổng thể Hpc Landmark căn hộ 104 m2

  Thiết kế căn hộ 104 m2

  Mặt bằng tổng thể Hpc Landmark 3D căn hộ 104 m2

  Thiết kế 3D căn hộ 104 m2

  + Căn 106.65 m2 ( Mã căn F )

  Mặt bằng tổng thể Hpc Landmark căn hộ 106 m2

  Thiết kế căn hộ 106 m2

  F 3D

  F 3D

  + Căn 107.55 m2 ( Mã căn E )

  E

  E

  E 3D

  E 3D

  + Căn 112.43 m2 ( Mã căn A2 )

  A2

  A2

  A2 3D

  A2 3D

  + Căn 116.14 m2 ( Mã căn A1 )

  A1

  A1

  + Căn 121 m2 ( Mã căn J1 )

  J1

  J1

  J1 3D

  J1 3D

  + Căn 13 m2 ( Mã căn L )

  L

  L

  L 3D

  L 3D

  + Căn 139 m2 ( Mã căn M )

  M

  M

  M 3D

  M 3D

0911.159.239